Zyra Kombëtare Erasmus+ në Shqipëri ka për qëllim të jetë sa më afër të rinjve, studentëve, organizatave dhe Institucioneve të AL që duan të aplikojnë në një nga programet Erasmus+ në Arsimin e Lartë.

Për këtë arsye  ndërtuam pyetësorin e dytë  për të kuptuar sa rrjetet sociale të ZKE+  janë afër jush dhe çështjeve që ju jeni të interesuar.

Plotësoni pyetësorin në linkun e mëposhtëm dhe na ndihmoni të kuptojmë çfarë duhet të përmirësojmë:

https://forms.gle/RXCJzqRNEuXxBSMs8

Shumë faleminderit për kohën tuaj!