Datë: 09 Dhjetor 2020

Vendndodhja: Zyrat e ZKE+ në Shqipëri

Organizuar nga: Zyra Kombëtare Erasmus +

Datë 09 Dhjetor, u takuan në Zyrën Kombëtare Erasmus+ koordinatorët e rinj të projekteve të fituara në Thirrjen 2020. Në këtë thirrje 12 projekte u fituan nga IAL në Shqipëri dhe  3 prej tyre janë koordinatorë: Universiteti Polis, Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, Universiteti Politeknik i Tiranës.

Projektet fituese nga Institucionet e Arsimit të lartë në Shqipëri në Thirrjen 2020 të Programit Erasmus+ “Zhvillim Kapaciteti në Arsimin e Lartë” janë:

             1-TURUN YLIOPISTO

“Entrepreneurial skills for a modern education in Albania”

9 IAL nga Shqipëria

            2- ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON

“Knowledge Triangle for a Low Carbon Economy”

4 IAL nga Shqipëria

            3- UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

“Economic enhancement of knowledge in the food sector strengthening the  technological transfer offices in Albanian universities”

4 IAL nga Shqipëria

            4- INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE MITROVICA “Strengthening university autonomy and increasing accountability and transparency of Western Balkans Universities”

4 IAL nga Shqipëria

             5- UNIVERSITETI POLIS SHPK

“Inclusive tertiary EDucation in the West BAlkan”

7 IAL nga Shqipëria

             6- VISOKOSKOLSKA USTANOVA INTERNACIONALNI BURC UNIVERZITET- INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY

“Sustainable University – Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability”

4 IAL nga Shqipëria

             7- UNIVERSITY OF MOSTAR

“MSc course in STEAM education – STEAMedu”

5 IAL nga Shqipëria

             8- QENDRA MESDHEU (Universiteti Mesdheu)

“University to Society Innomediaries in Albania: Co- Production of knowledge and research that matters”

9 IAL nga Shqipëria

             9- HOCHSCHULE FUER WIRTSCHAFT UND UMWELT NUERTINGEN-GEISLINGEN

 “Dual Curricula – Study and Work Practice in Agriculture and Food Safety”

4 IAL nga Shqipëria

            10- JAVNA USTANOVA UNIVERZITET CRNE GORE PODGORICA

“Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management”

3 IAL nga Shqipëria

             11- UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANES

“ENGineering curricula modernIsation in renewable eNergy in albania univErsities”

6 IAL nga Shqipëria

             12- MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY

“Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro)”

Për më tepër informacion për këto projekte: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/capacity-building-in-field-higher-education-2020_en