Datë: 21 Dhjetor 2020

Vendndodhja: Universiteti Epoka

Organizuar nga: Zyra Kombëtare Erasmus +

Datë 21 Dhjetor Zyra Kombëtare Erasmus+ zhvilloi vizitën monitoruese në Universitetin EPOKA për programin Erasmus+ “Shkëmbime Studentore dhe Stafi” (ICM). Nëpërmjet këtij programi, studentët e UEPOKA  kanë mundësi të zhvillojnë shkëmbime studentore afatshkurtra 3,6 dhe  9 muajsh, në të tre ciklet e arsimt të lartë: Bachelor, Master dhe PhD, ku studjonë.  Që nga 2018 ky program ofron studentëve edhe mundësinë për Intership. Erida Curraj dhe Geriola Hate nga Zyra Kombëtare Erasmus+   morën pjesë në vizitën monitoruese ku ishte i pranishëm ZvRektori I UEPOKA, David Felsen, drejtoresha e Zyrës të Marrëdhënieve me Jasht,  Alba Gërdeci, shtatë profesorë dhe student në auditor plus 5 studentë në lidhje online në platformën googlemeet, për të ndarë eksperiencën e tyre Erasmus+. Gjatë viteve akademike 2018-2020 Universiteti Epoka ka patur 23 Marrëveshje ICM me 23 Institucione të Arsimit të Lartë nga 9 vende të programit.

Për më tepër informacion për  keto projekte: http://iro.epoka.edu.al/home-erasmus-programme-1151-1638.html

https://www.epoka.edu.al/

https://erasmusplus.al/?page_id=1110