Data: 10 Shtator 2020

Aktiviteti : Informim mbi Porgramin Erasmus+

Programi Erasmus+ ka mundësira të shumta ku studentët mund të aplikojnë:

 1. Shkëmbim studentorë
 • Nivel Bachelor, Master
 • Kohëzgjatja 3,6 dhe 9 Muaj
 • Aplikimi tek Zyrat e Marredhenieve me jasht Institucioni ku studjoni.
 1. Joint Master Mundus
 • Nivel Master
 • Kohëzgjatja 1-2 vite
 • Aplikimi tek website i masterit ose tek website i Koordinatorit te Masterit.
 1. Marie Curie
 • Nivel Doktorature
 • Kohëzgjatja 4 vite
 • Aplikimi në Portalin ” Participant Portal “

Link të nevojshëm për pikat e mësipërme :

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

https://eacea.ec.europa.eu/…/scholarships-catalogue_en

https://ec.europa.eu/…/erasmu…/opportunities/students_en