Datë: 20th Tetor 2020

Vendndodhja: Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës

Organizuar : Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës

Në datat 15-17 Tetor 2020 u festuan Ditët Erasmus+, ditë të dedikuara programit Erasmus+  ErasmusDays është një inisiativë e Agjencisë Kombëtare të Francës gjatë 30 Vjetorit të Erasmus+. Ky është edicioni i katërt i ErasmusDays, në kuadër të saj, Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës intervistoi Oficeren e Programit, Zyra Kombëtare Erasmus+ në Shqipëri znj. Erida Curraj. Intervista u realizua nga Renata Legisi, alumni e komponentit të shkëmbimeve studentore, e cila ka qënë përfituese e një burse të plotë për një semestër në Universitetin e Zarës, Kroaci.

Intervista u zhvillua në Laboratorin e ndërtuar nga projekti DIMTV, projekt i mbështetur nga programi Erasmus+ , CBHE.

Intervistën e plotë e gjeni:

https://www.youtube.com/watch?v=Yr9FEaV61dE&t=431s&ab_channel=UAMDTV&fbclid=IwAR3R5tKt9BokMkzYRFBKZG35fvApUociXZFIsJcpJlXDQ9DVdC42y9heJOE

Informacione shtesë:

www.erasmusdays.eu

www.uamd.edu.al

www.dimtv-project.al