Data: 17 Tetor 2020

Vendndodhja: Kollegji Profesional i Tiranës

Organizuar: Kollegji Profesional i Tiranës

 Në datën 17 Tetor, u zhvillua aktiviteti “Arrij Europën me Erasmus_Kolegji Profesional I Tiranës” e organizuar nga Kolegjin Profesional i Tiranës. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të #ErasmusDays 2020. Workshopi i organizuar për akademikë dhe studentë ndanë vlerat evropiane, duke promovuar programin Erasmus +, si mundësi e ofruara nga Programi Erasmus + dhe zhvillimin e tij në të ardhmen.

Ky aktivitet shërbye gjithashtu për të prezantuar projektet e ardhshme Erasmus + ku KPT tani është pjesë, dy projekte CBHE si partner dhe një Modul Jean Monnet.

Aktiviteti u përshëndet nga Rektori i Kolegjit dhe Koordinatorja e NEO Albania, Ada Ramaj. Ajo përgëzoi arritjet e këtij IAL dhe për rezultatet e suksesshme në programin CBHE dhe Jean Monnet.

Gjatë këtij aktiviteti u zhvillua vizita në terren në ambientet e KPT dhe u prezantuan laboratorët profesionisonale për të 12 programet e studimit.

Kjo është hera e parë që KPT është fituese e programit Erasmus +, megjithatë, kjo ishte hera e dytë që KPT organizon Ditët Erasmus. Ditët e Erasmus 2019, KPT në mbështetje të NEO Albania dhe ESN në Shqipëri organizoi një sesion informaciondhënës për akademikët dhe studentët dhe i inkurajoi ata të aplikojnë në programin Erasmus + dhe rezultatet do të duartrokiten. Zonja Erida Curraj, NEO Albania prezantoi mundësitë dhe mundësitë që IAL kanë në Shqipëri.

Më shumë informacion:

https://www.facebook.com/kolegjiprofesionalitiranes/posts/3439689326109531

Per shkak të masave të parandalimit të Covid19, audienca në auditor ishte e limituar me 25 veta. Akademike nga KPT dhe nga partnerët e tyre.

Më shumë informacion për kolegjin: www.kolegjiprofesional.edu.al/

Më shumë informacion për aktivitetin. https://www.facebook.com/kolegjiprofesionalitiranes/photos/pcb.3351869824891482/3351869578224840