DELEGACIONI I BE-SË NË TIRANË

Delegacioni i Bashkimit Evropian ne Republikën e Shqipërisë është një mision diplomatik i përhershëm që luan një rol të rëndësishëm për zhvillimin e marrëdhënieve midis BE-se dhe Shqipërisë. Delegacioni i BE-së mbështet dhe lehtëson ndër të tjera, zbatimin e programeve arsimore komunitare ku Shqipëria është e lejuar të aplikojë. Për më tepër kontaktoni

https://eeas.europa.eu/delegations/albania_en

Delegacioni i European Union në Shqipëri

ABA Business Center, Rr. Papa Gjon Pali II, 17th floor

Tirana Albania

(+355) 4 222 8320 or 223 0871 – 222 8479 – 223 4284

delegation-albania@eeas.europa.eu