ESN Albania është seksioni zyrtar i ESN International në Shqipëri. Erasmus Student Network është organizata më e madhe europiane e studentëve dhe ka si synim të punuarit në fushën e arsimit, vlerave europiane dhe qytetarisë active si edhe kryesisht promovon dimensionit ndërkombëtar të arsimit. ESN Albania bëhet pjesë e ESN International, pikërisht në 30 vjetorin e këtij të fundit, Shtator 2019, duke u bërë kështu vendi i 41-të anëtar. (https://esn.org/news/albania-joins-erasmus-student-network)

 ESN Albania synon të ndihmojë studentët ndërkombëtarë në Shqipëri, duke u ofruar atyre asistencë në nevojat e përditshme, orientim socio-kulturor, si edhe promovim të programit Erasmus+ te studentët shqiptarë. ESN Albania bashkëpunon më një sërë IAL-sh në Tiranë dhe kme krenari themi se në këtë semestër numërojmë 40 vullnetarë shqiptarë dhe 30 studentë ndërkombëtar, me të cilët jemi duke punuar intensivisht.

 Për tu bërë pjesë e ESN Albania na shkruani në albania@esn.org

Kontaktet e ESN Tirana:

Website https://esn.org/

FB @esntirana

Instagram: esn_tirana

Për tu anëtarësuar në organizatë kontaktoni tek: albania@esn.org