Duke filluar nga viti 2014, Zyrat Kombëtare Tempus u shndërruan në Zyrat Kombëtare Erasmus+ (ZKE ose NEO). Ato do të vazhdojnë të kryejnë të njëjtat funksione dhe detyra si për programin Tempus,  por duke e zgjeruar fokusin e tyre edhe në programe të tjera të Erasmus+, ku Shqipëria është e lejuar të aplikojë.
 
Zyra Shqiptare Erasmus+  funksion në mënyrë autonome, duke përfaqësuar interesat e Komisionit Evropian dhe përbën një qendër.....

        Publikimet e ZKE+