Job vacancy in Erasmus+ Office Albania

Erasmus + Office in Albania Recruitment of one NEO staff The European Commission applies a policy of equal opportunities. Background Erasmus+ is the new European Union programme that supports projects, partnerships, mobility and dialogue in education, training, youth...

Takim partnerësh Projekti INTERBA_23 Dhjetor

Datë: 23 Dhjetor 2020 Vendndodhja: Online SKYPE Organizuar nga: Koordinatori i projektit INTERBA Në datën 23 Dhjetor Erida Curraj nga Zyra Kombëtare Erasmus+ morri pjesë në takimin midis partnereve të Projekti INTERBA, vazhdimësi e vizitës monitoruese  të...

Monitorim  Projekti INTERBA_Platformë digjitale.

Datë: 18 Dhjetor 2020 Vendndodhja: Online TEAMS Organizuar nga: Zyra Kombëtare Erasmus + Në datën 18 Dhjetor, Zyra Kombëtare Erasmus+  zhvilloi  në platformën digjitale TEAMS monitorimin e Projektit INTERBA, “INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and...

Monitorim Projekti GEOBIZ_Dhjetor 17

Datë: 17 Dhjetor 2020 Vendndodhja: Online TEAMS Organizuar nga: Zyra Kombëtare Erasmus + Në datën 17 Dhjetor, Zyra Kombëtare Erasmus+ zhvilloi në platformën digjitale TEAMS monitorimin e Projektit GEOBIZ, “Business driven problem-based learning for academic...

Monitorim  Projekti GEOBIZ_Dhjetor 17

Datë: 17 Dhjetor 2020 Vendndodhja: Online TEAMS Organizuar nga: Zyra Kombëtare Erasmus + Në datën 17 Dhjetor, Zyra Kombëtare Erasmus+ zhvilloi në platformën digjitale TEAMS monitorimin e Projektit GEOBIZ, “Business driven problem-based learning for academic...