Stafi i ZKE+ në bashkëpunim me  Agjencinë e Programit Tempus në Bruksel, EACEA, ndërmori më 12 Nëntor 2015, vizitën monitoruese për projektin Tempus RINGIDEA. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Universitetit Europian të Tiranës, më 12 Nëntor 2015. 

Projekti 3 vjeçar “Zhvillimi i Literaturës të Informacionit dhe njohurive në vendet e Ballkanit Perëndimor” mbështet zhvillimin e programeve të literaturës së informacionit për përdorimin e tyre në kurrikulat universitare dhe programet e mësimit gjatë gjithë jetës dhe shtyrjen përpara të procesit të Bolonjës për Europën e Njohurive.

Projekti koordinohet  nga Instituti i Teknologjisë në Limerick të Irlandës dhe përfshin 12 institucione  të arsimit të lartë në Rumani, Greqi, Britani e Madhe, Shqipëri, Bosnjë & Hercegovinë, Mal të Zi dhe Kosovë.

Për më tepër informacion: http://www.ringidea.org/