Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën monitoruese për projektin Tempus ConSus. Ky aktivitet u zhvillua në ambientet e Universitetit POLIS në Tiranë, më 21 Tetor 2015. 

Projekti 3 vjeçar “Të lidhim Shkencën dhe Shoqërinë për Zhvillimin e Qëndrueshëm (ConSus)”, mbështet forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit midis kërkimit shkencor dhe praktikës si dhe promovimin e arritjeve të përbashkëta dhe metodave novatore nëpërmjet zhvillimit të workshopeve dhe seminareve që rrisin zhvillimin e qëndrueshëm.

Projekti koordinohet  nga Universiteti i Graz-it në Austri dhe përfshin 13 institucione partnere nga  Austria, Gjermania, Irlanda, Kosova dhe Shqipëria.

Për më tepër informacionhttp://consus.allafine.com/