Agjencia Ekzekutive e programit Erasmus + shpalli rezultatet e thirrjes së aplikimeve për vitin 2017 për komponentin KA2 “Rritja e Kapaciteteve në Arsimin e Lartë”.   Në përfundim të këtij procesi, 2 projekte me koordinator shqiptar dhe 4 projekte me partnerë shqiptar u përzgjodhën fitues. Në total, plot 15 universitete dhe 3 institucione jo universitare shqiptare do të përfitojnë nga projektet e përzgjedhura.  

Më poshtë gjendet lista e plotë e projekteve të rekomanduara për financim  për komponentin KA2 “Rritja e Kapaciteteve në Arsimin e Lartë” të Erasmus +.  

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/cbhe_2017_results_by_region_publication_without_total_final.pdf