Koordinatorja e Zyrës Kombëtare Erasmus + përshëndeti punimet e takimit të parë kombëtar të Shoqatës së Alumnive të Ballkanit Perëndimor Erasmus, mbajtur më 15 Nëntor, 2017 në Tiranë. Ky aktivitet u fokusua në prezantimin e Shoqatës së Alumnive tek përfituesit shqiptarë të programit Erasmus dhe për diskutimin e ideve/aktiviteteve të ardhshme për rritjen e kontributit të tyre në kontekstin lokal.