Stafi i ZKE+ ndërmori vizitën e impaktit të projektit Tempus Mared. Ky aktivitet u zhvillua në dy takimeve të veçanta, të mbajtura në e Universitetit “Luigj Gurakuqi’ të Shkodrës, më datë 10 korrik 2018 dhe në ambientet e Universitetit “Ismail Qemali të Vlorës, më datë  27 shtator 2018.

Projekti 3 vjeçar MArED mbështeti ndërtimin e burimeve njerëzore të afta dhe të kualifikuara në detari nëpërmjet modernizimit të Arsimit të lartë Detar në Malin e Zi dhe në Shqipëri.

Projekti u përgatit  nga Universiteti i Malit të zi dhe përfshiu 17 institucione partnere nga Spanja, Sllovenia, Austria, Kroacia, Rumania, Mali i zi dhe Shqipëria.

Për më shumë informacion: http://www.mared.ac.me/