Data: 12-13 Dhjetor 2019

Vendi: Universiteti Charles Pragë, Ceki

Organizuar: Universiteti Charles i Pragës dhe SPHERE

 

Konferenca Vjetore e Ekspertëve teë Arsimit të Lart (HERE) e datës 12-13 Dhjetor 2019. u organizuar nga Universiteti Charles Pragë, “Nga përfshirja sociale tek aftësitë: Shtypja e temave në hartimin e politikave të arsimit të lartë”
Konferencat Vjetore të HERE janë aktivitete të rëndësishme për trajtimin e temave të politikave transversale si edhe gjithashtu një forum për një rrjetëzim më të gjerë midis eksperteve te arsimit të lartë nga të 25 Shtetet (Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Egypt, Georgia, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Moldova, Montenegro, Morocco, Palestine, Russia, Tajikistan, Tunisia, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan and Kosovo.)

Në Konferencën Vjetore të Ekspertëve të Reformave në Arsimin e Lartë (HERE ) me temën: From social inclusion to skills: Pressing themes in higher education policy making, HERE Shqipëria u përfaqësua nga Prof. Bizena Bijo, Prof. Fatmira Shehu, Prof.Asoc.Elvira Fetahu.

Gjatë këtij aktiviteti Znj. Fetahu raportoi përfundimet dhe rekomandimet e dy grup diskutimeve me temat: ” Përfshirja në Ndërkombëtarizim” dhe “Gjurmimi dhe Punësimi i Studentëve”.

Për më shumë informacion e gjeni:

https://supporthere.org/prague2019/news/here-annual-conference-social-inclusion