Datë: 07 Shkurt, 2020

Vendodhja: Zyra Kombëtare Erasmus+

Organizuar: HERE + ZKE+

 

 

Në datën 07 Shkurt 2020, në zyrën e  Zyrës Kombëtare Erasmus+ u zhvillua takimi midis Eksperteve të Reformave në Arsimin e Lartë (HERE) dhe Zyrës Kombëtare Erasmus+.

Takimi kishte për qëllim kristalizimin e programit deri ne fund të  2020,  informimin mbi risitë mbi programin, aktivitetet organizuar nga SPHERE, seminaret konferencat, vizitat studimore, temat e publikimeve, etj.

Më shumë informacione për HERE gjeni në linkun: https://erasmusplus.al/?page_id=593

Më shumë informacione për SPHERE gjeni në linkun: https://supporthere.org/