Faqja e internetit e Panairit Virtual CBHE të Tetorit 2021

Faqja e internetit e Panairit Virtual CBHE të Tetorit 2021, ku janë ruajtur të gjitha prezantimet Power Point dhe regjistrimet në video, është përfunduar dhe është në dispozicion.

Prezantimet nga 100 projektet e paraqitura gjatë eventit janë mbledhur në http://cbhevirtualfair.com/   dhe mund të shkarkohen nga çdo palë e interesuar.