Erasmus+ për Individë ofron dy mundësi studimi.

E para është Shkëmbimet e Shkurta (ICM), e cila ofron një periudhë të shkurtër studimi në të dy nivelet (Bachelor dhe Master). Më pas studenti duhet të kthehet në universitetin e tij/saj për të përfunduar studimet.

Për më shumë informacion, shikoni studentët/stafi i Shkëmbimeve të Shkurta (ICM).

Një Diplomë e Përbashkët Master Erasmus Mundus (EMJMD) është një program studimi ndërkombëtar prestigjioz, i integruar, i ofruar bashkërisht nga një konsorcium ndërkombëtar i institucioneve të arsimit të lartë. Studentët në nivelin Master nga e gjithë bota mund të aplikojnë.

Gjeni katalogun në Erasmus Mundus Joint Masters.

https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/erasmus-mundus-catalogue_en