LAJME

Faqja e internetit e Panairit Virtual CBHE të Tetorit 2021 Faqja e internetit e Panairit Virtual CBHE të Tetorit 2021, ku janë ruajtur të gjitha prezantimet Power Point dhe regjistrimet në video, është përfunduar dhe është në dispozicion. Prezantimet nga 100 projektet...

Publikimet e NEO-ve

Broshurë Informuese Ditët Erasmus 2020 Cluster Meeting Albania Raport “Impakti i Covid19 në projektet CBHE” Raport “Impakti i Covid19 në ICM-të” National Impact Study Albania Factsheets...

Erasmus Mundus Joint Masters

Erasmus Mundus Joint Masters Aplikimet në programet Master Nëpërmjet këtij komponenti një individ mund të kryejë studime Master me kohë të plotë, në dy ose më shumë Universitete Evropiane nëpërmjet mbështetjes së një bursë Erasmus+. Një kusht i rëndësishëm për aplikim...

Jean Monnet

JEAN MONNET Programi Jean Monnet mbështet projekte të dedikuara për mësimdhënie dhe kërkime mbi procesin e integrimit evropian. Ai mbështet këto projekte dhe profesorët, përmes aktiviteteve kyçe si kurse, kërkime, konferenca dhe publikime në fushën e studimeve të...