YOUTH 14.02.2023

Me datë 14 Shkurt 2023, Zyra Kombëtare Erasmus+ zhvilloi Sesionin Infomues lidhur me aplikimet për projektet ‘Rritja e Kapaciteteve në fushën e Rinisë’ (Capacity Building in the field of Youth – CBY), nën moderimin e koordinatores Znj. Ada Ramaj. Në seancën e...