WBAA Report first four years

Ju ftojmë të shfletoni raportin që WBAA –‘Shoqata e ish-studentëve të Ballkanit Perëndimor’ ka publikuar së fundmi, lidhur me aktivitetet e zhvilluara në katër vitet e para të organizimit të saj. Raporti tregon se si WBAA kontribuon në shkëmbimet drejt BE-së të...

Erasmus+ Info Session on Sport

📢Me datë 10 shkurt u zhvillua sesioni infomues për projektet ‘Rritja e Kapaciteteve në fushën e Sportit’ (Capacity Building in the field of Sport – CBS) nën monitorimin e koordinatores së zyrës kombëtare Erasmus+, Znj. Ada Ramaj. Pjesëmarrës të ndryshëm në...

YOUTH 14.02.2023

Me datë 14 Shkurt 2023, Zyra Kombëtare Erasmus+ zhvilloi Sesionin Infomues lidhur me aplikimet për projektet ‘Rritja e Kapaciteteve në fushën e Rinisë’ (Capacity Building in the field of Youth – CBY), nën moderimin e koordinatores Znj. Ada Ramaj. Në seancën e...