Pjesmarrje ne panair “Studime ne France” ne dt. 2.11.2023 tek Fakulteti I Histori-Filologjise, Universiteti I Tiranes.