‘Cluster meeting’, 14.11.2023

Ne daten 14 Nentor 2023, Zyra Kombetare Erasmus+ organizoi Cluster meeting me teme: ’Lidhja e Arsimit te Larte me biznesin ne Shqiperi’, si nje nder prioritetet e programit Erasmus+ dhe ne perputhje me strategjine e Ministrise se Arsimit dhe Sportit. Ishin te ftuar...