Zyra Kombetare e Erasmus+ ne bashkepunim me Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranes, zhvilluan diten e djeshme sesionin e perbashket per informimin e studenteve per mundesite qe ofron programi Erasmus+.U vu re nje interes i madh i pjesemarresve lidhur me kategorite e ndryshme te mobiliteteve, kohezgjatjen e tyre, nivelet e studimit, hapat per te aplikuar etj.
Nder te tjera u tregua nje interes edhe per Joint Master degree qe kryhet ne Universitetet evropiane.Me pas u vazhdua me shpjegimin e programin Jean Monnet qe lidhet me studimet ne fushen e Integrimit Evropian i cili u prezantua nga pedagoget e departamentit Shkenca Politike, Dr. Klodiana Beshku, Dr.Nysjola Dhoga dhe Dr. Dhurata Milori .