Në përfundim të seminarit kombëtar:

‘Kompatibiliteti Akademik AML – Universitet, një axhendë efektive për mbështetjen e suksesit të studentëve’

të mbajtur në datë:  17 Qershor 2021;           Ora:    09.30 – 14.30, në Univ. “I. Qemali”, Vlorë;     ku morën pjesë fizikisht 70 persona dhe të tjerë on line, dolën disa përfundime e rekomandime, që kanë si synim forcimin e mbështetjes të suksesit të studentit.