“Java e Evropës” është zhvendosur në Vlorë, Zyra Kombëtare Erasmus+ me stendën e saj vazhdon të jetë e hapur për shumë të interesuar rreth programit.
Vizitorët e stendës informohen rreth mundësive të ofruara nga Erasmus+, duke u pajisur gjithashtu me materiale promovuese te ofruara nga zyra.
_____
“Europe Week” has moved to Vlora, the National Erasmus + Office with its stand continues to be open to many stakeholders.
Visitors are being informed about the opportunities offered by Erasmus +, also being provided with promotional materials provided by the office.