Në panairin e “Javës së Evropës” në Tiranë, u festua dhe Dita e Evropës. Ndër stendat e renditura për t’i ardhur në ndihmë publikut ishte dhe stenda e Zyrës Kombëtare Erasmus+.
Vizitorët e stendës u informuan rreth mundësive të ofruara nga Erasmus+, duke u pajisur gjithashtu me materiale promovuese te ofruara nga zyra.
_____
Europe Day was celebrated in the “Europe Week” fair in Tirana,. The stand of the National Erasmus + Office was among the stands listed to help the public.
Visitors to the stand were informed about the opportunities offered by Erasmus +, also being provided with promotional materials provided by the office.