Sesion Informues Erasmus+ per stfain dhe studentet e Universitetit ‘Luigj Gurakuqi’ te Shkodres, dt. 3 nentor 2022.