Prezantimi I mundësive që ofron programi Erasmus+ gjatë takimit të Shkollave të Arkitekturës dhe Urbanistikës të Rajonit Euro-Mesdhetar, zhvilluar në dt. 18-19 Maj 2023 në universitetin Polis.