Pjesmarrje në tryezën e rrumbullakët me grupet e interesit të AFP-së në Shqipëri për projektin ‘V2V in Albania’ që u zhvillua në dt. 25 Maj 2023, tek Hotel Mondial në Tiranë.