Me datë 14 Shkurt 2023, Zyra Kombëtare Erasmus+ zhvilloi Sesionin Infomues lidhur me aplikimet për projektet ‘Rritja e Kapaciteteve në fushën e Rinisë’ (Capacity Building in the field of Youth – CBY), nën moderimin e koordinatores Znj. Ada Ramaj.

Në seancën e hyrjes, ky aktivitet u përshëndet nga Znj. Bora Muzhaqi, Ministre Shteti për Rininë dhe Fëmijet, Z. Andrea Vera, Përgjegjës Sektori për Ekonominë dhe Zhvillimin në Delegacionin e BE-së në Tiranë, Znj. Dorotea Deshishku, përfaqësuese e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Kosovë si dhe Znj. Mimika Dobroshi, koordinatore e Zyrës Kombëtare Erasmus+ në Kosovë.

Pjesëmarrës të ndryshëm nga Shqipëria dhe Kosova, që zhvillojne aktivitetet e tyre në fushën e Rinisë, ndoqën online prezantimin e Znj. Claudia Mondino, eksperte në Komisionin Evropian për Rininë, mbi mënyrën se si aplikohet për këto projekte: objektivat, financimi, vendet pjesëmarrëse, formularët e nevojshëm për aplikim, partneritetet e duhura etj. Në fund të prezantimit të saj, Znj. Mondino iu përgjigj shumë pyetjeve të ngritura nga audienca.